Tilpassbare solcarsett, hvilke alternativer har vi?

Selvforbruk solcelleutstyr

Å forsikre deg om å generere din egen energi, forbruke det solcellepanelene dine produserer, er en av de største tilfredshetene du kan ha. Men ikke bare fra et miljømessig synspunkt, men også fra et økonomisk synspunkt. Prisen på platene og annet soltilbehør som utgjør de såkalte fotovoltaiske settene, er nå tilgjengelig for alle enkeltpersoner eller selskaper.

I dag snakker vi om de forskjellige alternativene markedet tilbyr oss avhengig av bruken vi skal gi det. Et fotovoltaisk sett for et hus vil ikke være det samme som et for et industrilager, eller et for en bobil, vi vil ta Solarplaks solsatser som guide.

Solenergi sett består av solcellepaneler , de genererer energi, batterier : de lagrer energi, strømomformer , konverterer energi til et brukbart format, ladestyring : viktig for optimal batterilading.

Behovene og egenskapene til de forskjellige elementene vil variere avhengig av bruken som vi skal gi vårt solcellesett. På denne måten kan vi skille:

Fotovoltaisk sett til hus.

Riktig dimensjonering av et solmonteringssett for hjem vil bli gjort avhengig av forbruk av huset eller om du trenger eller vil bruke batterier i installasjonen. Hvert hus er forskjellig og basert på det, må installasjonen tilpasses.

Tenk at det ikke er det samme å installere et solcellesett for et hus der en familie bor hver dag, enn i et våningshus eller et ferie- eller helgehjem.

Når det gjelder enebolig, må vi ta hensyn til det totale forbruket eller når det forbrukes, veldig viktig når det gjelder inkludering av batterier i installasjonen. Hvis forbrukstoppen lages i tider med høyere solbestråling, kan det være mer interessant og økonomisk levedyktig å installere flere solcellepaneler i stedet for batterier for nattforbruk.

Fotovoltaisk sett for industribygg.

I riktig dimensjonering for et industrilager er størrelsen på lageret veldig viktig, i tillegg til forbruk og timer med strømforbruk.

Tidsdiskriminering i forbruk kan gjøre et industrilager nesten uavhengig av det kommersielle elektriske nettverket, med den påfølgende økonomiske besparelsen. I tilfeller der det er belastning om natten, er batterier et godt alternativ å bruke all energien som er akkumulert i solskinnstimene.

I dag sikrer solcelleanlegg med litiumbatterier nesten fullstendig autonomi for selskapene.

Den første investeringen for denne typen installasjoner er mye høyere, men takket være avskrivningsperioden er de økonomiske fordelene i det lange løp sikret.

Photovoltaic Kit for campingvogner, mobile hus eller små gårdshus.

For denne typen sett er det batterier som er spesielt forberedt på å operere i lukkede omgivelser og som ikke trenger vedlikehold, eller i det minste ikke intensivt vedlikehold.

De mest egnede platene for denne bruken er å gi energi autonomi for alt som trengs, normalt er det ikke store forbruk. Det er viktig å kjenne til ledig plass til å plassere solcellepaneler eller batterier, spesielt når det gjelder campingvogner.

Solar Pumping Kit.

Fotovoltaiske sett brukes med stor suksess i vannpumping, spesielt i tilfeller av gårder der det tradisjonelle strømnettet ikke når. I denne typen situasjoner brukes en overflatepumpe som vi vil mate med solenergi.

Etter å ha snakket om de forskjellige typene solsett, vil du ha innsett at en av de beste funksjonene er at de kan tilpasses, slik at de kan tilpasses alle typer bruk eller installasjoner som er nødvendig.

Anbefalt

Egenskaper, fordeler og bruk av eplecidereddik
Avokado: hvordan plante sin grop?
Egenskaper, fordeler og bruk av laurbærblad